ועדה מייעצת לביטול מבחני המיצ"ב

תוצרי ועדה מקצועית בראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך) בנושא מתווה מעודכן למבחני המיצ"ב משנת 2015.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 21, 2019, 08:00 (IST)
נוצר ב פברואר 21, 2019, 07:56 (IST)