אתר מידע לעם נועד לספק פלטפורמה להנגשת מידע ציבורי שהתקבל ונאסף ע"י עמותות ופעילים. את האתר מובילים גיא זומר, מייסד עמותת התמנון, עמותת הצלחה והתנועה לחופש המידע. האתר מפותח ומופעל תוך שיתוף פעולה ותמיכה של איגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL) והסדנא לידע ציבורי.

כל פריט באתר מועלה ע"י הארגונים השונים ואלה מוצגים בעמוד הפריט. ככלל, קיימת שאיפה כי המידע שמועלה לאתר יוצג כפי שנמסר לארגון ללא עריכות או שינויים. ככל שעלה חשש כי מוצג מידע שגוי, ניתן כמובן לפנות לארגון. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגונים המפעילים את האתר בגין התכנים, המידע, העריכה או כל נושא אחר הנמצא באתר. לצורך אימות התוכן ניתן לפנות לרשות שמסרה את המידע.

אתר זה מבוסס על מערכת הקוד הפתוח ckan. בהתאם לרישיון ה-AGPL, קוד האתר זמין בכתובת: https://github.com/OriHoch/data4dappl

לעיון במדיניות הפרטיות של האתר https://www.odata.org.il/dataset/privacy-policy

את הלוגו יצרה בכישרוניות זוהר וינר https://www.facebook.com/zohar.winer

לאתר עמותת התמנון https://octopus.org.il/

לפניות [email protected]