אתר מידע לעם נועד לספק פלטפורמה להנגשת מידע ציבורי שהתקבל ונאסף ע"י עמותות ופעילים. את האתר מובילים עמותת הצלחה, התנועה לחופש המידע ותומר אביטל ("100 ימים של שקיפות" ו"קרן התחקירים העצמאית"). האתר מפותח ומופעל תוך שיתוף פעולה ותמיכה של איגוד האינטרנט הישראלי (ISOC-IL).

כל פריט באתר מועלה ע"י הארגונים השונים ואלה מוצגים בעמוד הפריט. ככלל, קיימת שאיפה כי המידע שמועלה לאתר יוצג כפי שנמסר לארגון ללא עריכות או שינויים. ככל שעלה חשש כי מוצג מידע שגוי, ניתן כמובן לפנות לארגון. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הארגונים המפעילים את האתר בגין התכנים, המידע, העריכה או כל נושא אחר הנמצא באתר. לצורך אימות התוכן ניתן לפנות לרשות שמסרה את המידע.

אתר זה מבוסס על מערכת הקוד הפתוח ckan. בהתאם לרישיון ה-AGPL, קוד האתר זמין בכתובת: https://github.com/OriHoch/data4dappl

מדיניות פרטיות: אתר מידע לעם (להלן: "האתר"), אוסף מידע שאינו מזוהה באופן אישי מהסוג שדפדפני אינטרנט ושרתים עושים בדרך כלל, כמו סוג הדפדפן, שפה, האתר המפנה, המועד וכדומה. מטרת האיסוף היא להבין טוב יותר את המבקרים באתר. כך גם עשוי להיות שימוש בעוגיות (Cookies), שהם קבצים המאוחסנים במחשבו של המבקר ומאפשרים לבצע מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. באפשרות המבקר, להגדיר בדפדפן כי הוא ימנע משמירת הקבצים במחשב המבקר ובכך לחסום אפשרות מעקב זו.

איסוף מידע מזוהה אישי: מבקרים מסוימים עשויים להזדהות באופן אישי באתר, באמצעות שם משתמש וסיסמא או חיבור משתמש מפלטפורמה אחרת. במקרה אלה, ייתכן והאתר שומר תיעוד של המידע מזוהה באופן אישי. כך גם תיעוד השינויים והעריכות באתר, מבוסס על הזדהות אישית ונותר פומבי ונגיש לכל. במקרים אלה, לא תהיה למשתמש כל טענה נגד האתר או מי ממפעיליו או בעליו והנחת המוצא היא כי שימוש מבוסס משתמש אישי היא פעילות שהמשתמש הסכים לחשוף באופן פומבי.