דיווח בעניין הפעלת "הכלי" של שב"כ לאיתור באים במגע עם חולי קורונה

דיווח לפי סעיף 15 להחלטת הממשלה 4950 מיום 31.03.2020 בדבר

  1. מספר החולים שלגביהם התבקש השירות לאסוף מידע טכנולוגי לבקשת משרד הבריאות.
  2. מספר האנשים שאיתר השירות עקב הימצאותם במגע קרוב עם חולה.
  3. הפעולות שננקטו על-ידי משרד הבריאות בהתבסס על פרטי המידע הדרושים.

להחלטת הממשלה https://www.gov.il/he/departments/policies/dec4950_2020

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מאי 5, 2020, 12:37 (IDT)
נוצר ב מאי 5, 2020, 12:11 (IDT)