ניגוד עניינים לפי סעיף 44ד לחוק התכנון והבניה

הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי מועצת עיריית באר שבע

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 16, 2018, 20:38 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 16, 2018, 20:23 (IDT)