עמותת הצלחה - לקידום חברה הוגנת

עמותת הצלחה עוסקת במגוון נושאים של רגולציה כלכלית ואכיפה אזרחית בתחומי משק, כלכלה וחברה. בנוסף היא מקדמת שקיפות והנגשת מידע ציבורי בעל משמעות לקריאה נוספת: https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97%D7%94 http://htl.org.il