ועדת שמירת סוד של בכירים

רשימת הפגישות, המשתתפים והנושאים לדיון כמו גם כתב המינוי של הצוות פנים ממשלתי, שכונס לצורך גיבוש המלצות שימסרו ליועץ המשפטי לממשלה, לשם בחינה רוחבית של סוגיית השיח בין בכירים לשעבר במערכת הביטחון לבין "סופרי צללים" או עיתונאים, וקידומה של הנחייה כללית בעניין זה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 29, 2019, 11:10 (IST)
נוצר ב ספטמבר 19, 2018, 11:43 (IDT)