נמצאו 21 קבוצות מסמכים

תגיות: צהל

סינון תוצאות
 • נתוני צנזורה - 2022

  במענה לבקשת עו"ד אור סדן מהתנועה לחופש המידע דיווחה הצנזורה כי במהלך שנת 2022 5916 כתבות הועברו לעיונה, מתוכן 990 תוקנו ו159 נפסלו כליל. כמו כן מדווחת הצנזורה כי במהלך 2022...
 • משלחות משרד הביטחון וצה"ל בין השנים 2019-2022

  משלחות משרד הביטחון וצה"ל בין השנים 2019-2022 (מספר משרד הביטחון-5217) מידע הנוגע למשלחות השונות של משרד הביטחון וצה"ל
 • גניבת נשקים - צה"ל - 2016-2021

  נתונים אודות נשקים שנגנבו מצה"ל בשנים 2016-2021 בנוסף לנתונים אודות גניבת נשקים יש מענה משלים שהתקבל מצה"ל לאחר שהוגשה עתירה בנושא, במענה מצורף מידע אודות גניבה של נשקים צבאיים...
 • Fwd: שימוש רה"מ במסוקים

  במענים לבקשות שהוגשו לצה"ל ולמשרד ראש הממשלה בנושא שבנדון, מהמענה משרד ראש הממשלה עולה כי ראש הממשלה משתמש במסוקי צה"ל באופן בלעדי ובמענה מצוינים התאריכים בהם השתמש ראש הממשלה...
 • מעבר בין שירות בתי הסוהר בצה"ל

  לאחר הפרסומים בתקשורת על הפגיעות במשרתי החובה בשירות שב"ס התקבל מענה זה לבקשת התנועה באשר למספר העוברים משב"ס לצה"ל.
 • קנסות משטרה צבאית לשנים 2016 ועד 2021

  למסמכים האלה אין תיאור

 • ממדים ללימודים

  נתונים על ההיקף המשתתפים בתוכנית ממדים ללימודים.
 • סירוב צה"ל - ספר הפרופילים

  סירוב צה"ל למסור את ספר הפרופילים.
 • נתוני נשירה בטירונות ונתוני גיוס של בוגרות חינוך ממלכתי דתי

  נתונים על נשירה בשלבי ההכשרה בגדוד קרקל ובגדוד נצח יהודה. בנוסף, שיעור בוגרות חינוך ממלכתי דתי מבין המתגייסות בשנים 2015-2020. המידע נמסר תודות לאחיה לייבו, סטודנט לתקשורת...
 • פניות חיילי צה"ל לקציני בראיות נפש

  בעקבות בקשה ועתירה (עת"מ 76889-08-21 התנועה לחופש המידע נ' צה"ל) התקבלו הנתונים אודות פניות של חיילי צה"ל לבריאות נפש.
 • רשימת הארגונים החינוכיים שמספקים שירות לצה"ל

  רשימת 80 הארגונים שהחיילים נחשפים לתכנים שלהם, ואת 25 הארגונים שיצאו מהרשימה. בנוסף, נמסר מידע אודות התשלומים שהועברו לארגונים השונים עבור פעילות חינוכית.
 • בריאות הנפש בצה"ל

  נתונים אודות מספר החיילים שפנו לקציני בריאות נפש (קב"ן). בנוסף מידע אודות מועמדים לשירות ביטחון (מלש"ב) שלא גויסו על רקע בעיות נפשיות וחיילים שהשתחררו בעקבות כך. אייטם בעניין...
 • נסיבות פטירתם של חיילים צהל בשנים 2014-2017

  מידע בדבר נסיבות פטירתם של חיילים צהל בשנים 2014-2017. בין יתר הנתונים, ניתן למצוא פילוח לפי התאבדויות, תאונות דרכים ופעילות מבצעית. כמו כן, פילוחים של מידע זה לפי מגדר, שלב...
 • פעילות הצנזורה הצבאית

  פעילות הצנזורה הצבאית לשנים 2016-2017. המידע כולל נתונים אודות פרסומים שהועברו לבחינת הצנזורה, פסילה ותיקון חומרים אלה. בנוסף, מידע אודות ספרים שהוגשו לצנזורה טרם פרסומם והטיפול...
 • הצנזורה הצבאית 2018

  נתוני הצנזורה הצבאית לשנת 2018 בעניין פסילת ידיעות כמו גם בדיקת ספרים ואישורם. יובהר כי חוק חופש המידע לא חל על הצנזורה הצבאית לאייטם בעניין...
 • נתוני פטור מגיוס 1999-2019

  נתוני פטור מגיוס צבאי לשנים 1999-2019 מצה"ל בחתכים של המענה המקורי נמסר בקובץ PDF. למען הנוחות מצורף עיבוד (OCR) שנעשה לקובץ וורד המידע נשלח בתגובה לבקשת מידע של עידן ארץ...
 • הסכם בין צה"ל לביקורופא

  רשת המרפאות ביקורופא מוסמכת על ידי משרד הביטחון וצה"ל להעניק שירות רפואי לחיילים בשירות חובה, בקבע ובמילואים, כתחליף למרפאות קצין העיר. מצורף ההסכם המקורי משנת 2012, הארכת ההסכם...
 • דיווח צה"ל על פטור מגיוס בשנת 2017

  תגובה לעת"מ 17126-12-19 : חדו"ש - לחופש דת ושוויון (ע"ר) נ' הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד הביטחון ואח' ובמסגתו נמסר מידע על מפורט ותרשומות שעניינן דיווח צה"ל על פטור מגיוס...
 • ועדת שמירת סוד של בכירים

  רשימת הפגישות, המשתתפים והנושאים לדיון כמו גם כתב המינוי של הצוות פנים ממשלתי, שכונס לצורך גיבוש המלצות שימסרו ליועץ המשפטי לממשלה, לשם בחינה רוחבית של סוגיית השיח בין בכירים...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).