פירוט מתנות שהתקבלו במשרד

נתונים ופרוטוקולים אודות מתנות שהתקבלו במשרד האוצר בשנים 2012-2016 והועברו בהתאם לחוק המתנות לועדת המתנות המשרדית.

כתבה בעניין זה פורסמה https://www.themarker.com/markerweek/1.4475313

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 29, 2017, 09:44 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 29, 2017, 09:38 (IDT)