חוות דעת הסדר למניעת ניגוד עניינים - מנכ"ל עיריית רמלה

חוות דעת הסדר למניעת ניגוד עניינים - מנכ"ל עיריית רמלה, רונן עזריה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 14:58 (IDT)
נוצר ב יוני 8, 2020, 09:00 (IDT)