סקר צרכנים סימון תוצרת חקלאית מאוקטובר 2020

בנוסף, מצורפת גם ההודעה לתקשורת מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר: https://www.gov.il/he/departments/news/fresh-agricultural-produce

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 11, 2022, 15:36 (IST)
נוצר ב ינואר 10, 2022, 15:04 (IST)