האינטרס שלנו

קבוצת אינטרס, היא ארגון שמטרתו להשפיע על החלטות המתקבלות על ידי הרשויות. קבוצות האינטרס פועלות בכל המדינות בין אם הן דמוקרטיות או דיקטטוריות, מוגדרות בין היתר על ידי קיום קבוצה המלכדת מספר אנשים בעלי מכנה משותף המאחד אותם סביב רעיון משותף; עמדה משותפת; ולבסוף, נקיטת פעילות פוליטית שמטרתה השפעה על המדיניות הציבורית ומקבלי ההחלטות.

לאתר האינטרס שלנו

https://our-interes.com/