נתוני פטירות יומי 2000-2020

נתוני פטירות יומי בישראל משנת 2000 ועד לשנת 2020 (יוני 2020) לפי קבוצות גיל, מגזר, מגדר ונפות.

למידע מעודכן ניתן לבדוק באתר הלמ"ס https://www.cbs.gov.il

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוגוסט 6, 2020, 12:17 (IDT)
נוצר ב יוני 29, 2020, 12:19 (IDT)