נתוני פטירות יומי 2000-2020

נתוני פטירות יומי בישראל משנת 2000 ועד לשנת 2020 (יוני 2020) לפי קבוצות גיל, מגזר, מגדר ונפות.

למידע מעודכן ניתן לבדוק באתר הלמ"ס https://www.cbs.gov.il

לדף תמותה ותוחלת חיים https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.aspx

נתוני חודש אוגוסט 2020 אינם מלאים וסופיים וצפויים לעלות מעט

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 13, 2020, 22:37 (IDT)
נוצר ב יוני 29, 2020, 12:19 (IDT)