משטרת ישראל - אמות מידה, הנחיות ונהלים לעניין פרטיות ומאגרי מידע

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מרץ 25, 2020, 10:31 (IST)
נוצר ב מרץ 25, 2020, 10:31 (IST)