נתוני הכרה בפליטים בין השנים 2009-2019

נתוני הכרה בפליטים בין השנים 2009-2019 בפילוח לפי מדיניות המוצא, מגדר. הנתונים כוללים פליטים שקיבלו רישיון לישיבת ארעי כמו גם פליטים שעזבו מאז שקיבלו רישיון כאמור.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://hotline.org.il/activism/foi/
עדכון אחרון ינואר 17, 2020, 10:30 (IST)
נוצר ב ינואר 17, 2020, 10:07 (IST)