הנהלת בתי המשפט - ביקורים שקיימו שופטים ונציגים אחרים של מערכת בתי המשפט במוסדות לאשפוז פסיכיאטרי וכן במוסדות לנוער או חוסים בשנים 2020-2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 13, 2021, 11:05 (IDT)
נוצר ב אפריל 6, 2021, 15:35 (IDT)