מענה חברת החשמל בקשת מידע לקבלת סקרים בשנים 2018-2019

תשובה לבקשת מידע לקבלת סקרים שנערכו בשנים 2018-2019.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 8, 2020, 08:51 (IST)
נוצר ב ינואר 6, 2020, 10:24 (IST)