הנחיות משרד הבריאות למתן פטור מחובת בידוד לפי חקיקת קורונה ומקרים שבהם ניתן בפועל

מידע שנמסר לתנועה לחופש המידע ביום 27.10.2020 במענה לבקשה לפי חוק חופש המידע.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 25, 2021, 16:03 (IST)
נוצר ב ינואר 25, 2021, 12:18 (IST)