תקצוב החלטת ממשלה 1933

פירוט תקצוב משרדי הממשלה ויחידות הסמך לצורך פתיחת מאגרי המידע על פי החלטת ממשלה 1933 משנת 2016. התקצוב נפרס לאורך שנים 2017 עד 2021 ומסתכם במעל 40 מיליון שקל.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון דצמבר 8, 2021, 17:26 (IST)
נוצר ב דצמבר 8, 2021, 17:23 (IST)