נמצאו 2 קבוצות מסמכים

תגיות: רשות התקשוב

סינון תוצאות
  • תקצוב החלטת ממשלה 1933

    פירוט תקצוב משרדי הממשלה ויחידות הסמך לצורך פתיחת מאגרי המידע על פי החלטת ממשלה 1933 משנת 2016. התקצוב נפרס לאורך שנים 2017 עד 2021 ומסתכם במעל 40 מיליון שקל.
  • התקשרויות עם יועצים לליווי פרויקטי מחשוב ממשלתי

    רשימת התקשרויות של רשות התקשוב עם יועצים חיצוניים לליווי פרויקטי מחשוב במסגרת מכרז פומבי מס' 24/16 לקבלת הצעות לשירותי ייעוץ בהליכי מכרזים והתקשרויות
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).