תגובות לשימוע בעניין הקמת צינור גז טבעי

תגובות לשימוע המועצה לענייני גז טבעי בדבר הקמת צינור אשדוד-אשקלון. התגובות כוללות את התאחדות התעשיינים בישראל, בעלות האחזקה במאגר תמר, רשות החברות הממשלתיות, שותפות לוויתן ואיגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל.

מקור המידע - בקשת מידע של מיזם לובי 99 https://lobby99.org.il/

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 13, 2020, 09:13 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 13, 2020, 08:56 (IDT)