נמצאה קבוצת מסמכים אחת

תגיות: חברה ממשלתית

סינון תוצאות
  • פעילות עמידר בשנים 2015-2017

    פעילות חברת עמידר בשנים 2015 עד 2017 ובכלל זה נתוני כח האדם בחברה, הוצאות בגין שיפוץ דירות ותקציב הרכש של החברה
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).