שימוע הקמת צינור גז טבעי

מידע בעניין שימוע המועצה לענייני גז טבעי בדבר הקמת צינור אשדוד-אשקלון. בנוסף, סיכום דיון שבין רשות החשמל ורשות הגז הטבעי שנערך ביום 27/2/2020 לעניין פיתוח משק הגז הטבעי לשנים 2025 2030 מקור המידע - בקשת מידע של מיזם לובי 99 https://lobby99.org.il/

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 13, 2020, 09:15 (IDT)
נוצר ב אוגוסט 18, 2020, 15:57 (IDT)