רשימת עיתונאים בעלי היתר עיון כללי נכון לשנת 2022

מידע שנמסר על ידי הנהלת בתי המשפט על רשימת העיתונאים בעלי היתר העיון נכון ליום 5/1/22.

לעיון במידע נוסף על היתר עיון באתר מידע לעם https://www.odata.org.il/dataset?q=%D7%94%D7%99%D7%AA%D7%A8+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F

המידע נמסר לד"ר דוד ביטון https://www.facebook.com/dudi.bitton.33

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 11, 2022, 20:46 (IST)
נוצר ב ינואר 11, 2022, 20:43 (IST)