5 קבוצות מסמכים נמצאו עבור "היתר עיון"

סינון תוצאות
 • רשימת עיתונאים בעלי היתר עיון כללי נכון לשנת 2022

  מידע שנמסר על ידי הנהלת בתי המשפט על רשימת העיתונאים בעלי היתר העיון נכון ליום 5/1/22. לעיון במידע נוסף על היתר עיון באתר מידע לעם...
 • בעלי היתר עיון כללי בתיקי בית המשפט בשנים 2020-2018

  מידע שנמסר מהנהלת בתי המשפט במענה לבקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע, וכולל את הרשימות הבאות: א. אנשי תקשורת בעלי היתר כללי לעיון אלקטרוני ולעיון בתיקי נייר בשנים 2020-2018...
 • היתרי עיון לנט המשפט

  נתונים אודות בעלי ההרשאות לעיון באתר נט המשפט. מדובר על הרשאות שניתנו לעיתונאים, גופים ציבוריים, עמותות, ארגוני צרכנות, גופי מחקר, ובעלי הרשאות לצפייה.
 • היתרי עיון לנט המשפט

  נתונים אודות בעלי ההרשאות לעיון באתר נט המשפט. מדובר על הרשאות שניתנו לעיתונאים, גופים ציבוריים, עמותות, ארגוני צרכנות, גופי מחקר, ובעלי הרשאות לצפייה.
 • עיון בתיק הצינון של אמי פלמור ו"ע 15262-06-20

  מענה שנמסר ע"י בית המשפט לבקשת עיון בתיק ו"ע 15262-06-20 שעניינו בקשה לקיצור תקופת הצינון שחלה על אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר. המידע פורסם בין היתר למכירה באתר NEWS1...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).