בעלי היתר עיון כללי בתיקי בית המשפט בשנים 2020-2018

מידע שנמסר מהנהלת בתי המשפט במענה לבקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע, וכולל את הרשימות הבאות:

א. אנשי תקשורת בעלי היתר כללי לעיון אלקטרוני ולעיון בתיקי נייר בשנים 2020-2018 (קובץ אקסל)

ב. בעלי היתר כללי לעיון אלקטרוני, ובהם אנשי תקשורת, גופים ציבוריים, חוקרים באקדמיה, ארגוני צרכנות ועמותות בעלי מטרה ציבורית, נכון ליום 30.9.2020 (עמ' 4-3 לקובץ ה-PDF), נכון לשנת 2019 (עמ' 5-4 לקובץ ה-PDF) ונכון לשנת 2018 (עמ' 6 לקובץ ה-PDF).

ג. בעלי היתר כללי לעיון בגנזך המדינה ובתיקי בית המשפט העליון, נכון ליום 30.9.2020 (עמ' 3 לקובץ ה-PDF) ונכון לשנת 2018 (עמ' 5 לקובץ ה-PDF).

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 13:55 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 21, 2020, 13:43 (IDT)