ניגוד עניינים טל אליהו

הסדר למניעת ניגוד עניינים של טל אליהו, חבר מועצת עיריית חדרה. הסדר שנמסר רק בעקבות הגשת עתירה לפי חוק חופש המידע (עת"מ 42555-02-20 זומר נ' בוקרה ואח') שכן הממונה על חופש המידע בעיריית חדרה סבור כי החוק בישראל אוסר מסירת הסדרי ניגוד עניינים ולפיכך הסדרים אלה נמסרים אך ורק בהסכמת נושאי ההסדר או אם מוגשת עתירה (ואז ההסדר נמסר ללא כל החלטה חדשה או טענה שלא הייתה קודם, ואפילו לא נדרש דיון).

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 11:48 (IDT)
נוצר ב יולי 18, 2020, 12:35 (IDT)