פסק דין בעת"מ 65106-07-18

פס"ד בעת"מ 65106-07-18 האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל בעניין הנחיות משטרת ישראל. במסגרת פסק הדין ניתן תוקף להסכמות שהגיעו הצדדים בדבר פרסום הנחיות המשטרה. פסק הדין ניתן בפרוטוקול הדיון ולפיכך אינו פומבי ואינו מפורסם ע"י הנהלת בתי המשפט.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 14:29 (IDT)
נוצר ב יוני 29, 2020, 14:53 (IDT)