נמצאו 6 קבוצות מסמכים

תגיות: פומביות הדיון

סינון תוצאות
 • פסק דין בעת"מ 65106-07-18

  פס"ד בעת"מ 65106-07-18 האגודה לזכויות האזרח נ' משטרת ישראל בעניין הנחיות משטרת ישראל. במסגרת פסק הדין ניתן תוקף להסכמות שהגיעו הצדדים בדבר פרסום הנחיות המשטרה. פסק הדין ניתן...
 • מסקנות ועדת השופט בר-עם לבחינת אופן פרסום החלטות ובפרוטוקולים

  מסקנות ועדת השופט בר-עם לבחינת אופן פרסום החלטות ובפרוטוקולים
 • הכרעת דין 24139-09-17

  הכרעת דין בתפ"ח 24139-09-17 שניתנה במסגרת פרוטוקול דיון ובה חזרה המדינה מאישום בשל הנחישות להסתיר את חלקים מתוך הנחיית המדובבים. ההחלטה פורסמה באתר נט המשפט, אחרי הוסתרה, נחשפה...
 • פסק הדין עת”מ 21525-07-13 גישה נ’ מתאם פעולות הממשלה בשטחים

  פסק דין בעת”מ 21525-07-13 גישה נ’ מתאם פעולות הממשלה בשטחים בעניין פרסום דוחות שנתיים (דוחות תקופתיים) לפי חוק חופש המידע. פס"ד כמו חלק ניכר מפס"ד בישראל בכלל ובחופש המידע בפרט,...
 • היתרי עיון לנט המשפט

  נתונים אודות בעלי ההרשאות לעיון באתר נט המשפט. מדובר על הרשאות שניתנו לעיתונאים, גופים ציבוריים, עמותות, ארגוני צרכנות, גופי מחקר, ובעלי הרשאות לצפייה.
 • היתרי עיון לנט המשפט

  נתונים אודות בעלי ההרשאות לעיון באתר נט המשפט. מדובר על הרשאות שניתנו לעיתונאים, גופים ציבוריים, עמותות, ארגוני צרכנות, גופי מחקר, ובעלי הרשאות לצפייה.
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).