דוח ועדת אנגלרד - פומביות הדיון

דוח הוועדה הציבורית לבחינת שאלות הנוגעות לפרסום פרטים מזהים בפסקי דין ובהחלטות של בתי המשפט ולעיון בתיקי בתי משפט.

הדוח הסופי של הוועדה שהוקמה בשנת 2010 כפי שהוגש לשר המשפטים במרץ 2023

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 11, 2023, 10:01 (IDT)
נוצר ב יולי 11, 2023, 09:14 (IDT)