נמצאו 3 קבוצות מסמכים

תגיות: הצעת חוק חופש המידע

סינון תוצאות
  • דוח ועדת אוסטרובסקי

    דוח הוועדה הציבורית לבדיקת החיוב של הרשויות הציבוריות להעמיד לרשות הציבור מידע הנוגע לפעולתן ולתחומי אחריותן. דוח זה לימים הפך לחוק חופש המידע. הדוח כולל תוכן עניינים מובנה אשר...
  • ועדת משנה לדיון בהצעת חוק חופש המידע

    פרוטוקולים של ישיבות ועדת משנה לוועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק חופש המידע שנערכו בשנים 1997-1998 והתוו את נוסח חוק חופש המידע. הפרוטוקולים מתוך אתר ארכיון המדינה בתוספת...
  • ועדת חוקה חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק חופש המידע

    פרוטוקולים של ישיבות ועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק חופש המידע שנערכו בשנים 1997-1998 והתוו את נוסח חוק חופש המידע. הפרוטוקולים מתוך אתר הכנסת בתוספת תוכן עניינים שמקל על...
ניתן גם לגשת אל רישום (registry) זה באמצעות API (ראו תיעוד API).