ועדת חוקה חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק חופש המידע

פרוטוקולים של ישיבות ועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק חופש המידע שנערכו בשנים 1997-1998 והתוו את נוסח חוק חופש המידע. הפרוטוקולים מתוך אתר הכנסת בתוספת תוכן עניינים שמקל על ההתמצאות ואיתור סוגיות רלוונטיות. בין שלושת הפרוטוקולים הראשונים לאחרונים, התקיימה ועדת משנה שדנה באופן מפורט בדברים ופרוטוקוליה כאן https://www.odata.org.il/dataset/mishne

פרוטוקולי הוועדה הראשונים עוסקים בעיקר בסוגיות הטכניות של החלת דין רציפות. הפטוקולי הוועדה האחרונים עוסקים רבות בליבון המחלוקות שנותרו בעקבות דיוני ועדת משנה, ובין היתר בסוגיית החלת חוק חופש המידע על מבקר המדינה.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 27, 2019, 15:50 (IDT)
נוצר ב יולי 27, 2019, 15:50 (IDT)