דוח ועדת אוסטרובסקי

דוח הוועדה הציבורית לבדיקת החיוב של הרשויות הציבוריות להעמיד לרשות הציבור מידע הנוגע לפעולתן ולתחומי אחריותן. דוח זה לימים הפך לחוק חופש המידע. הדוח כולל תוכן עניינים מובנה אשר נועד לסייע ולהתמצא במסמך.

למקור ללא תוכן עניינים https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/ostrowski_committee_report

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוגוסט 8, 2019, 00:28 (IDT)
נוצר ב אוגוסט 8, 2019, 00:19 (IDT)