תיקי מח"ש בעניין שימוש באקדח טייזר

נתונים מפורטים על פתיחת תיקים במח"ש בגין שימוש בטייזר במהלך השנים 2014-2018. יש לשים בל כי המידע בדבר שנת 2018 אינו שלם, וכי מדובר בשתי בקשות נפרדות שהוגשו זו אחר זו. הנתונים כוללים מספר התיקים שנפתחו ואופן סגירתם בכל אחת מהשנים.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 15:13 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 28, 2019, 15:58 (IDT)