שיתוף ציבור משרד החקלאות- חלוקת תקציב

מידע אודות מהלך שיתוף ציבור של משרד החקלאות בעניין חלוקת תקציב המשרד. שיתוף הציבור בוצע באמצעות מנגנון בו כל משתמש יכל להזין את חלוקת התקציב הראויה בעיניו. בעניין בקשה לקבלת הסכם המשרד עם החברה שהפעילה את מערכת שיתוף הציבור נמסר כי התברר שלא נחתם חוזה עם החברה כיוון שהמנגנון התקבל כחלק מכנס "אגרו-משוב" שנערך במסגרת פרויקט ""שיתוף ציבור בתקציב המשרד

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור http://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/lishkatmankal/publication/2017/Pages/Public_budget.aspx
עדכון אחרון אוקטובר 21, 2017, 09:31 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 21, 2017, 09:28 (IDT)