יומן מנכ"ל המשרד לשירותי דת

יומני מנכ"ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס, שמפרסם את יומנו באופן יזום ועיתי.
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/iaryoftheirecto2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 5, 2019, 10:23 (IST)
נוצר ב פברואר 5, 2019, 10:23 (IST)