היתרים לעיסוק נוסף של יועצים פרלמנטרים

רשימת בקשות לעיסוק נוסף של יועצים פרלמנטרים, שאושרו ושנדחו מאז שנת 2015 ועד לשנת 2017.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון מאי 13, 2018, 09:08 (IDT)
נוצר ב מאי 10, 2018, 19:45 (IDT)