שקוף - גוף התקשורת של הציבור

גופי העיתונות העצמאיים המרכזיים בישראל חברו כדי להקים את קרן התחקירים, ואנחנו כל הזמן מחפשים להרחיב את מעגל השותפות, מתוך שאיפה שהקרן תהיה כפני החברה הישראלית. https://keren.press