משרות מאוישות ותקנים במשרדי הממשלה

נתונים אודות תקנים ואיוש התקנים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך נכון למאי 2016.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ספטמבר 29, 2017, 15:29 (IDT)
נוצר ב ספטמבר 29, 2017, 15:29 (IDT)