מצילים בחופי תל אביב

נתונים אודות תחנות ההצלה והמצילים בעיריית תל אביב. בהמשך לתשובה המצורפת נמסר כך:

נכון לנובמבר 2017, מועסקים 68 מצילים שקיבלו שכר במהלך שנת 2017 (ינואר-נובמבר 2017).

עלות השכר הכוללת מסתכמת בסך 17,536,000 מיליון ₪. סכום זה כולל הפרשים בגין שנים קודמות עקב הסכמי שכר והפרשות מעביד לקופות והקרנות השונות.

הממוצע השנתי למציל מסתכם בסך 258,000 אש"ח והממוצע החודשי למציל מסתכם בכ- 23,443 אש"ח.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יוני 20, 2018, 14:10 (IDT)
נוצר ב יוני 20, 2018, 14:10 (IDT)