ריכוז ניירות עמדה בנושאי חקיקה של משרד הכלכלה

טבלה המרכזת את חוות הדעת של משרד הכלכלה בהתייחס לעניינים שנידונו בוועדת השרים לענייני חקיקה

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 14:11 (IDT)
נוצר ב מאי 13, 2018, 08:11 (IDT)