ניגוד עניינים נחמיה קנר

הסדר למניעת ניגוד עניינים של נחמיה קנר, סגן בכיר החשב הכללי משרד האוצר

ההסדר פורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר http://mof.gov.il/about/DocLib/COI_NehcemiaKinder.pdf

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
מקור http://mof.gov.il/about/DocLib/COI_NehcemiaKinder.pdf
עדכון אחרון אפריל 10, 2018, 19:53 (IDT)
נוצר ב אפריל 10, 2018, 19:25 (IDT)