נתוני חילוט של פרקליטות המדינה

מידע מפורט אודות חילוטים שביצעה פרקליטות המדינה משנת 2008 ועד לשנת 2017 לרבות פירוט אודות סכום החילוט המקורי, סכום החילוט הסופי, קנסות לקרנות ותיאור סוגי העבירות בגינן הוצאו החילוטים.

אייטם בעניין פורסם בגלובס https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001249569

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוגוסט 13, 2018, 10:51 (IDT)
נוצר ב אוגוסט 13, 2018, 10:50 (IDT)