הסדרי ניגוד עניינים של חברי הוועדה המייעצת להיטלי היצף מלט - דוד וינצקי

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון ינואר 21, 2021, 15:17 (IST)
נוצר ב ינואר 21, 2021, 15:17 (IST)