ניגוד עניינים לפי סעיף 44ד לחוק התכנון והבניה

הסדרים למניעת ניגוד עניינים של חברי מועצת עיריית קריית גת

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 26, 2018, 19:17 (IDT)
נוצר ב אוקטובר 26, 2018, 18:56 (IDT)