טיפול עיריית תל אביב בחניה ממושכת ברחוב

בהמשך לפנייתו של יוגב שרביט בשם התנועה לחופש המידע בנושא שבנדון התקבל המידע המצורף להלן.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אוקטובר 30, 2022, 16:45 (IST)
נוצר ב אוקטובר 30, 2022, 16:23 (IST)