פרוטוקולי ועדת דורנר

פרוטוקולי הוועדה לבחינת מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים (ועדת דורנר) שהתכנסה במהלך השנים 2012-2014.

לעיון בדוח המלא באתר אוניברסיטת חיפה http://weblaw.haifa.ac.il/he/Events/dorner/Documents/דוח%20סופי%20חתום%20נובמבר.pdf

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון יולי 12, 2018, 20:09 (IDT)
נוצר ב יולי 12, 2018, 20:03 (IDT)