תרומות למועצה מקומית חורה

מידע בדבר תרומות שניתנו למועצה מקומית חורה בשנים 2015-2017

לניתוח המידע, מוזמנים להיכנס לבלוג המדד המוניציפאלי https://muni-index.co.il/2018/10/30/localdonations/

לאייטם בעניין https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001258484

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 4, 2018, 10:27 (IST)
נוצר ב נובמבר 4, 2018, 10:12 (IST)