הנחיות ומקרים שבהם הוטלו קנסות על כלואים וסוהרים בגין הפרת הנחיות שנקבעו לשם צמצום התחלואה בקורונה במתקני הכליאה

מידע שנמסר משירות בתי הסוהר במענה לבקשת מידע של התנועה לחופש המידע.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון נובמבר 10, 2020, 12:08 (IST)
נוצר ב נובמבר 9, 2020, 10:43 (IST)