תוכניות עבודה ומכרזים לניקוי מתחמים

מידע שנמסר כמענה לבקשת מידע לתנועה למען איכות השלטון בדבר מכרזים שהתקיימו ומתוכננים לשירותים בתחום הטיפול בקרקעות מזוהמות ברחבי הארץ. בנוסף מידע אודות תוכניות העבודה לפי מתחמים ושלבי ביצוע של עבודות לטיפול בקרקעות מזוהמות.

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון אפריל 12, 2021, 15:20 (IDT)
נוצר ב מאי 2, 2018, 00:43 (IDT)