יומן מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מר אביגדור קפלן, לשנת 2018

יומן מנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מר אביגדור קפלן, לשנת 2018

נתונים ומקורות

מידע נוסף

שדה ערך
עדכון אחרון פברואר 12, 2019, 20:54 (IST)
נוצר ב פברואר 12, 2019, 06:44 (IST)